Zápis do MŠ

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro rok 2023/2024

Zápis dětí proběhne

 • dálkovým způsobem v době od 2. do 3. 5. 2024

nebo

 • osobním podáním žádosti zákonným zástupcem dítěte ve škole v pátek 3. 5. 2024  

(zapotřebí rezervovat čas telefonicky na čísle: 792 362 663 nebo e-mailem: miroslava.szmekova@zsbukovec.cz).


Podání žádosti dálkovým způsobem:

Žádost, evidenční list (včetně potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte), zápisní list a kopii rodného listu dítěte je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (ID datové schránky: fzbmb49),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou.

Osobní podání žádosti zákonným zástupcem dítěte:

Společně se žádostí, vyplněným evidenčním listem (včetně potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte) a zápisním listem je nutné předložit:

 • rodný list zapisovaného dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce.

Žádostevidenční list a zápisní list jsou k dispozici ke stažení.

Pro urychlení administrativního procesu při osobním podání žádosti přinese zákonný zástupce pečlivě vyplněné výše uvedené dokumenty s sebou v den zápisu.

Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, můžete je případně vyplnit až přímo ve škole při osobním podání dne 3. 5. 2024.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebude rozesíláno, ale bude oznámeno nejpozději 20. 5. 2024 zveřejněním seznamu s registračními čísly na úřední desce školy a na internetových stránkách školy.

Pro školní rok 2024/2025 lze přijmout 13 dětí do naplnění kapacity školy.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě v přijímacím řízení vedeno, vám bude sděleno telefonicky nebo emailem na kontakt uvedený v žádosti.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

V Bukovci dne 29. 1. 2024


Mgr. Lucie Lukačková
ředitelka školy


Milí rodiče našich nových předškoláčků,

vítáme Vás u zápisu v MŠ Bukovec.

Něco o naší školičce

Provoz naší MŠ je 6:30 – 16:00.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu s názvem „Tam, kde sluníčko vstává, je nám spolu dobře.“ Název je inspirován polohou naší obce, kde nás jako první v ČR slunce probouzí a dodává nám tolik potřebnou energii a dobrou náladu.

Snažíme se, i spoluprací s Vámi, vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu, lásce k pohybu, děti samostatné, všestranně rozvinuté, spokojené a šťastné tak, aby byl název našeho programu naplňován s každým novým dnem.

Počet tříd v MŠ souvisí s počtem dětí. Většinou máme třídy dvě a rozdělení do tříd je převážně podle věku dítěte.

Je to třída Broučci, těch nejmenších, kteří potřebují dostatek času, aby si přivykli novému prostředí, kamarádům, režimu i zvládání běžných zásad sebeobsluhy a hygieny. Jejich činnosti jsou naplněny tvořivými, pohybovými, hudebními prvky a hlavně hrou, při které se nejvíc učí. Podporujeme je ve spontánních aktivitách a vedeme je k rozvoji komunikace. Pravidelným opakováním rituálů a režimu dne jim dodáváme potřebu jistoty a bezpečí. Starší Broučci mají své pracovní sešity, kde plní aktivity přiměřené jejich věku. Dle možností využíváme pomoci chůvy či asistenta v MŠ.

Druhá třída Včelky zdolává už složitější úkoly. Je to například hra na flétnu, plnění aktivit ve vlastních pracovních sešitech, seznamují se se základy cizího jazyka během Angličtiny hrou, mají možnost využívat moderní technologie – Interaktivní tabuli či Aktivní panel, zdokonalují se v grafomotorických dovednostech a každodenně procvičují komunikaci během logopedických chvilek a komunitního kruhu. Samozřejmé jsou hudební, výtvarné i pohybové aktivity a rovněž také hra.

Co nabízíme:

 • bezpečné a přátelské prostředí
 • spolupracující a vstřícný pedagogický i nepedagogický personál
 • zázemí pro spolupráci dětí, ale i místo k individuálním činnostem
 • dostatek zajímavých aktivit mimo rámec výchovně vzdělávací práce
 • spolupracujeme s odborníky - pedagogicko – psychologická poradna v Třinci, logopedická ambulance
 • za velkou výhodu považujeme přímý kontakt se ZŠ, který nám nabízí množství společných aktivit

Ve výchově a vzdělávání Vašich dětí Vám chceme být partnery a společně se budeme snažit, aby nám bylo spolu dobře.
Sledujte také naše webové stránky: www.zsbukovec.cz

Na shledanou v září 2024

Kolektiv MŠ Bukovec

Přidáno 3. 2. 2023, autor: J4W Admin