Historie školy

Nejvýchodnější obec České republiky Bukovec leží v podhůří Moravskoslezských Beskyd. Patří k nejstarším v Těšínském Slezsku. Zakládací listina pochází z roku 1353. Přesto, že se jednalo o malou podhorskou vesničku, první škola zde byla založena již v roce 1792. Do školy chodily děti od 6 do 12 let. Dříve kovář Sikora učil děti ve své kovárně. Psaly tehdy hřebíky na kameny. Roku 1855 nahradila dřevěnou školu stavba cihlová, kterou dal postavit habsburský arcikníže Albrecht. Neblahý vliv na vzdělání měla dle záznamů v kronice rozlehlost obce a značné vytížení dětí v hospodářství. V roce 1922 se některé děti ve 14 letech neuměly podepsat.

Česká menšinová škola obecná v Bukovci byla povolena roku 1924 výnosem ministerstva školství a národní osvěty v Praze č.j. 745-24-I ze dne 11. července 1924 a zřízena péčí Slezské matice osvěty lidové. Paní Marie Zoňová propůjčila svůj nedohotovený domek č. 179 Slezské matici osvěty lidové, která na své náklady budovu dostavěla. Školní rok započal až 5. září, kdy byly místnosti připraveny k výuce. Z 28 přihlášených dětí přišlo do školy první den pouze 5 - následek agitace proti české škole. Během roku počet žáků vzrostl na 21 - 6 děvčat a 15 chlapců. Zřízení této školy dokládá Kronika české školy obecné, která je uložena v nynější budově Základní školy a Mateřské školy Bukovec.

Stavba současné školy byla započata až v roce 1935 a 20. září 1936 byla předána svému účelu. Ve vedení školy se objevili muži i ženy. Po řediteli Josefu Krupaři nastoupil od 1. 9. 1970 do vedení školy Karel Kozielek. V roce 1976 se stal ředitelem Josef Zindel, kterého v roce 1981 vystřídala Libuše Cieslarová. Mgr. Libuše Stonawská řídila školu do 31. července 2014. Od 1. srpna 2014 zastává funkci ředitelky školy Mgr. Lucie Nožková, od 8. 9. 2021 po změně příjmení Mgr. Lucie Lukačková.

Přidáno 3. 2. 2023, autor: J4W Admin