Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tříleté. Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně.

Pro volební období 2024 - 2027 byli zvoleni:                                                    

  • zástupce pedagogů: mgr Regina Byrtusová (předsedkyně školské rady)
  • zástupce zřizovatele: Marian Bojko
  • zástupce rodičů: Iveta Woclawková

Přidáno 3. 2. 2023, autor: J4W Admin