Projekty

Školní a mezinárodní projekty realizované ve školním roce 2022/23

Naše škola se snaží zpestřit tradiční vyučování mimo jiné především projektovým vyučováním, které staví před žáky jeden či více konkrétních, smysluplných a reálných úkolů. Snažíme se, aby naši žáci pouze "nepřebírali" hotové poznatky z jednotlivých oborů, ale aby objevovali tyto poznatky sami, a to z důvodu potřeby. Projektové vyučování je přirozeným a nenásilným způsobem poznávání, respektuje individuální potřeby a možnosti dítěte, nezatěžuje jeho psychiku. Pomáhá k pozitivnímu vývoji osobnosti dítěte, umožňuje mu získávat poznatky spojené s prožitkem a smyslovým vnímáním. Do výuky zařazujeme nejen třídní a celoškolní projekty, ale rovněž projekty mezinárodní, jejichž prostřednictvím se děti seznamují s našimi sousedními zeměmi a dalšími zeměmi EU a dovídají se o jejich odlišných kulturách, tradicích a zvycích.

Mezinárodní projekty

  • Projekt eTwinning (realizace letošního projektu navázána na zprovoznění nového portálu)

Projekty OP VVV

  • Modernizace výuky ZŠ a MŠ Bukovec (šablony III)
  • OKAP II - realizace kroužků Poznáváme svět 3D tisku a LEGO Education

Školní projekty

  • Ovoce a zelenina do škol
  • Mléko do škol

Leták projektu doučování žáků škol


Od 1. 9. 2022  je naše škola zapojena do projektu „Místní akční plán pro ORP Jablunkov III" reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023094, jehož nositelem je Město Jablunkov. Projekt navazuje na „Místní akční plán pro ORP Jablunkov II". Realizace MAP III se plánuje na 15 měsíců a ukončen bude 30.11.2023. Cílem projektu je opět vzájemná spolupráce partnerů v území, ke zlepšení vzdělávání v mateřských a základních školách, ale také v neformálních organizacích a to na základě místní potřebnosti. Během projektu MAP III budou organizována různá metodická a diskuzní setkání pro pedagogy škol ORP Jablunkov (celkem 12 obcí), ale i pro ostatní aktéry vzdělávání v ORP Jablunkov - veřejnost, rodiče, neformální vzdělavatelé, zřizovatelé aj.

Naše škola byla zapojena do dotačního projektu „Místní akční plán pro ORP Jablunkov II" reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009093. Projekt navazoval na dotační projekt  „Místní akční plán pro ORP Jablunkov", do kterého byla naše škola zapojena od roku 2015.

Přidáno 3. 2. 2023, autor: J4W Admin