Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Období školního vyučování začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno a vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 12. 2. - 18. 2. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. Pátek 29. března 2024 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů. 

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 31. srpna 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.  


Státní svátky

 • 1. leden: Den obnovy samostatného českého státu
 • 8. květen: Den vítězství
 • 5. červenec: Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 6. červenec: Den upálení Mistra Jana Husa
 • 28. září: Den české státnosti
 • 28. říjen: Den vzniku samostatného československého státu
 • 17. listopad: Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky

 • 1. leden: Nový rok
 • 10. duben: Velikonoční pondělí
 • 1. květen: Svátek práce
 • 24. prosinec: Štědrý den
 • 25. prosinec: 1. svátek vánoční
 • 26. prosinec: 2. svátek vánoční

Významné dny

 • 16. leden: Den památky Jana Palacha
 • 27. leden: Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
 • 8. březen: Mezinárodní den žen
 • 12. březen: Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
 • 28. březen: Den narození Jana Ámose Komenského.
 • 7. duben: Den vzdělanosti
 • 5. květen: Květnové povstání českého lidu
 • 15. květen: Den rodin
 • 10. červen: Vyhlazení obce Lidice
 • 27. červen: Den památky obětí komunistického režimu
 • 11. listopad: Den válečných veteránů

Termíny konzultací s rodiči

Termíny pro rřídní  schůzky a individuální konzultace s rodiči jsou stanoveny na:

 • 15. 11. 2023
 • 15. 4. 2024

Je v kompetenci učitelů rozložit si termín konzultací do více dnů a vyčlenit tak více času pro jednotlivé rodiče.

V případě potřeby lze kontaktovat učitele telefonicky a domluvit si schůzku v jiném termínu.

Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků.

Přidáno 3. 2. 2023, autor: J4W Admin