Recitační soutěž

Druhé pololetí školního roku jsme začali netradičně - recitační soutěží. Žáci soutěžili ve 3 kategoriích. První kategorie - 1. třída, druhá kategorie - 2. a 3. třída, zde jsme udělili 1. první místo, 2 druhá a 2 třetí místa, a třetí kategorie - 4. a 5. třída. Žáci recitovali krásné a mnohdy dlouhé texty, o to více zasloužená byla jejich odměna. Za svou snahu a ochotu učit se na soutěž dostali všichni, kteří se zúčastnili, sladkou odměnu, a ocenění žáci kromě diplomu obdrželi také medaile z naší 3D tiskárny. Celá soutěž se nesla v duchu básní a básníků, které mnohdy neznáme a přitom jsme se všichni s jejich texty již určitě někdy setkali. Věříme, že i příští rok bude mít soutěž úspěch a děti se ji opět rády zúčastní.

 

  

  

Přidáno 5. 2. 2024, autor: Iveta Woclawková