Seznam vyřízených žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

V souladu s §34 a §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodla ředitelka školy takto:

Registrační číslo

Rozhodnutí

12052023/1

přijat (a)

12052023/2

přijat(a)

12052023/3

přijat(a)

12052023/4

přijat(a)

12052023/5

přijat(a)

12052023/6

přijat(a)

12052023/7

přijat(a)

12052023/8

přijat(a)

12052023/9

přijat(a)

 

 

V Bukovci dne 23. května 2023

 

Mgr. Lucie Lukačková

ředitelka školy

Přidáno 23. 5. 2023, autor: Lucie Lukačková