O škole

Projekty

           
Kategorie: Dění ve škole

Přerušení činnosti školní družiny během podzimních prázdnin

Č.j.: ZŠaMŠ/145/2017

Rozhodnutí o přerušení činnosti školní družiny během podzimních prázdnin

V souladu s ustanovením § 8 odst. 2) vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění a po projednání se zřizovatelem, rozhodla ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bukovec, příspěvková organizace, o přerušení činnosti následovně:

V době podzimních prázdnin 26. 10. 2017 až 27. 10. 2017 bude přerušena činnost školní družiny.

Činnost mateřské školy a školní jídelny bude bez omezení.

 

Mgr. Lucie Nožková

   ředitelka školy